Kapak


 

Sayı 61 Bahar'12
Başlığı Mardin’de Türk Dönemine Ait Bilinmeyen Bir Mezar ve Mezar Taşları
Yazarı Gülsen Baş
Özet

     Güneydoğu Anadolu’nun önemli merkezlerinden biri olan Mardin’in tarihi dokusunda, başta Artuklu ve Akkoyunlu olmak üzere Türk dönemine ait mimari eserler etkin bir rol oynamaktadır. Buna karşın mezar taşı geleneği, bu mimari oluşumla kıyaslandığında, temsil gücü çok daha zayıf bir sanat grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Mardin’de orijinal dokusundaki mezar taşlarının hemen tamamı Osmanlı’nın son dönemlerine ait olup, daha erkene tarihlenen örnekler henüz bilinmemektedir. Bu makale kapsamında incelenen mezara ait sanduka ve şahideler malzeme, form ve süsleme özellikleri bakımından, kentte Osmanlı döneminde oluşan genel karakteristiğin dışında kalması bakımından dikkat çekmektedir. Kesin tarihi tespit edilememekle birlikte Artuklu döneminin sonları ya da Akkoyunlu dönemine tarihleyebileceğimiz (14. yy sonları-15. yy) bu mezar taşları, Osmanlı öncesine referans verebileceğimiz özellikleriyle Mardin’de bugün için bilinen ünik bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.


Anahtar Sözcükler
Şahide, sanduka, kitabe, süsleme, mezar taşı.
PDF Dosyası bilig_61_g_bas.pdf

Bu sayının içindekiler sayfasına gitmek için tıklayınız.

 

bilig
Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi


Sayı 61 Bahar 2012


bilig İnteraktif


bilig Makale Sunum Formu


Sahibi
Ahmet Yesevi Üniversitesi Adına
Mütevelli Heyet Başkanı
Prof.Dr. Osman HORATA

Yayın Yönetmeni
Prof.Dr. Nurettin DEMİR

Yayın Kurulu
Prof.Dr. Nurettin DEMİR
Prof.Dr. Cihat GÖKTEPE
Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT
Doç.Dr. Ali Ekber ŞAHİN
Doç.Dr. Fırat PURTAŞ
Yrd.Doç.Dr. M. Akif KİREÇCİ
Dr. Murat YILMAZ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mustafa YEŞİLYURT

Teknik Redaksiyon
Yrd.Doç.Dr. Tuba DURMUŞ

Özetlerin İngilizcesi
Yrd.Doç.Dr. Nil KORKUT

Özetlerin Rusçası
Doç.Dr. Nursulu ÇETİN

Sekreterya 
Serap ARIKAN 

Yönetim Merkezi
Taşkent Cad. 10. Sokak Nu: 30
06490 Bahçelievler / ANKARA
Tel : (0.312) 215 22 06
Faks : (0.312) 215 22 09
www.yesevi.edu.tr/bilig
e-posta: bilig@yesevi.edu.tr

Abonelik
bilig@yesevi.edu.tr

Abone Bedeli
Yurt içi (Yıllık): 100.00 TL
Yurt dışı (Yıllık) 125 ABD Doları
(Öğretim Üyesi,
Öğretmen ve Öğrencilere %50 indirimlidir)

Yayın Türü
3 aylık, yerel süreli

Baskı
SFN Televizyon Tanıtım Tasarım
Yayıncılık Ltd. Şti.
Cevizlidere Cad. 1237.Sokak
No: 1/17 Balgat / ANKARA
Tel: (0312) 472 37 73-74

Basım Yeri: ANKARA
Basım Tarihi: 18/04/2012